Rinzai Sotsutsuji School

Templo budista de Rinzai em Sera-cho, Sera-gun, Hiroshima. Apresentando os destaques do Hydrangea e Yukifune Garden. TEL: