Universidade Taisho - Tóquio /

Seita Tendai. Seita Jodo. Seita Shingon. Budismo Shingon. 3-20-1 Nishisugamo, Toshima-ku, Tóquio.

TEL: