Universidade Feminina de Kouka - Cidade de Kyoto / Escola Shinshu Otani

Escola Shinshu Otani. 38 em Katsuno-cho, Nishikyogoku, Ukyo-ku, Kyoto.

TEL: