Universidade Feminina de Kyoto - Cidade de Kyoto / Escola Jodo Shinsou Honganji

Escola Jodo Shinshu Honganji. 35 Imakumano-Kita Hiyoshicho, Higashiyama-ku, Kyoto-shi.

TEL: