Teramachi, Shimokyo-ku, cidade de Kyoto.Hoi / equipamento budista Loja de longa data Matsumotoya Co., Ltd. de Kyoto - Prefeitura de Kyoto / Seita Soto

Lida principalmente com as vestes da seita Soto, altares budistas, altares budistas e souvenirs.

TEL: