Templo relacionado ao intérprete do papel Tenguyama Izumitokuji - Prefeitura de Nara / Seita Takanoyama Shingon

638-0841
XNUMX Imagi, Oyodo-cho, Yoshino-gun, Nara

TEL: 0745-67-1731