Templo Kannonji não lavado - Prefeitura de Okayama / Seita Takanoyama Shingon

Templo sem vida de Kakuinzan Kannonji.