Tokoin - Prefeitura de Kanagawa / Seita Toji Shingon

255-0003
Cidade de Oiso, Naka-gun, Prefeitura de Kanagawa

TEL: 0463-61-0867