Templo Kozushima Enmanji - Prefeitura de Kagawa / Seita Takanoyama Shingon

Shodoshima chão sagrado XNUMXº lugar de conta. Esta seção descreve atividades como contos, ensaios, pinturas budistas e Gokaikako. (Site do blog)

761-4152
XNUMX Kuroiwa, Tonosho-cho, Azu-gun, Prefeitura de Kagawa

TEL: