Ryuunji (cidade de Hamamatsu) - Prefeitura de Shizuoka / Escola da seita Myoshinji Rinsai

Um templo da seita Zen construído durante a Dinastia Norte-Sul pelo rei Yasuhito Miyagi. Várias atividades como zazen-kai. Hamamatsu City

4328061
4702-14 Irinocho, Hamamatsu

TEL: 053-447-1231