Asoyama Nishiiwadenji - Prefeitura de Kumamoto / Seita Tendai

869-2225
1114 Kurokawa, cidade de Aso, Prefeitura de Kumamoto

TEL: 0967-34-0928