Templo Nobukiyama Asago Sonoji - Prefeitura de Nara / Seita Shinkiyama Shingon

Shingonzan Shingon seita em Hiragun-cho, Ikoma-gun, Nara. O templo principal de Bishamon Tenno. Informações sobre Yamauchi, programação “Yosei” Memorial Dahokai.

TEL: