Manganji - Prefeitura de Kanagawa / Escola Rinsai Sect Kenchoji

Templo budista de Rinzai na cidade de Yokosuka, Kanagawa.