Kotokuji - Taiwan / China Budismo taiwanês

Templo de Ko 德 ji Aren? Aldeia Kogo No. 76, Seita Rinzai, BIG-5

TEL: