Templo Kosho-ji - Cidade de Echizen, Prefeitura de Fukui / Escola Shinsou Fokkoji

O retorno do templo Kazoin Kosho-ji da montanha da cidade de Echizen (Escola Buda Kouji)

915-0893
16-37 Kataya-cho, Echizen-shi, Fukui

TEL: 0778-22-3652