Sorinji - Cidade de Shosui, Prefeitura de Toyama / Escola Jodo Shinsou Honganji

14-2 Nakashinkan, Imizu City, Prefeitura de Toyama