Templo Seimenji - Cidade de Hitachi Ota, Prefeitura de Ibaraki / Escola Jodo Shinsou Honganji

O templo Jonin Shinshu Honganji é uma religião na cidade de Hitachiota, Ibaraki.

313-0123
20-1 Kumecho, Hitachiota City, Prefeitura de Ibaraki