Templo de Shenzhen - seita Tóquio / Tendai

Site oficial de Jindaiji. Tendai Munebetsu Motoyama na cidade de Chofu, Tóquio. O nome oficial é Ukidakeyama Shorakuin Jindaiji. Ex-mestre de exorcismo.

182-0017
5-15-1 Motomachi, Jindaiji, Chofu

TEL: 042-486-5511