Haiku Jodo Shokaku Zenji - Prefeitura de Kanagawa / Escola Kenchoji da seita Rinsai

229-0105
Cidade de Sagamihara, Prefeitura de Kanagawa

TEL: 042-685-1145