Gokurakuji - Prefeitura de Ehime / Posição da Seita Shingon, etc.

Templo Gokuraku-ji na cidade de Saijo, Ehime

4-36 Ohogi, Cidade de Saijo, Prefeitura de Ehime

TEL: