Templo Enkoji - Escola Tokyo / Jodo Sect Nishiyama Zenrinji

Templo da escola Jish Nishiyama Zenrinji em Setagaya-ku, Tóquio

TEL: