Templo Ekoji - Prefeitura de Kyoto / Escola Jodo Sect Nishiyama Zenrinji

Templo da escola Jish Nishiyama Zenrinji em Sakyo-ku, Kyoto

TEL: