Templo Hortênsia Tamba Templo Kanonji - Prefeitura de Kyoto / Seita Shingon

É Kannonji de Fukuchiyama-shi, templo de hortênsia de Kyoto Tamba, criança de água Yoji.

TEL: