Templo de Sochiji - Prefeitura de Osaka / Seita Takanoyama Shingon

Templo de Kannon em uma tartaruga
Vigésimo sexto país, seita Shinya de Koyasan

XNUMX-XNUMX-XNUMX Templo de Sojiji, Ibaraki City, Prefeitura de Osaka

TEL: