Shokakuji - Prefeitura de Kanagawa / Seita Jodo

Jodo Munematsumotoyama Hoshinin Shokakuji em Yokohama, Prefeitura de Kanagawa.

TEL: