Yoshihiro Shimazu Bodhisattva Templo Soto Seita Myoenji - Prefeitura de Kagoshima / Seita Soto

899-2502
521 Tokushige, Ijuin-cho, Cidade de Hioki, Prefeitura de Kagoshima, Prefeitura de Kagoshima

TEL: 099-272-2441