Kuroya Kinkai Komyoji - Prefeitura de Kyoto / Seita Jodo

Há muitos destaques, como Mikage-do (Odono), Sanmon, guardião de Kyoto, senhor de Aizu, Matsuhirayoho Kohonjin, senhor de Aizu.