Templo de Jinguji - Prefeitura de Nagano / Escola Rinsai Sect Myoshinji

Um templo da escola Rinzai Muneshinji em Asama Onsen, cidade de Matsumoto, Nagano. Há também uma página da Escola Jiro Asama e da NPO ACCESS21.

Matsumoto Asama Onsen 3-21-1

TEL: