Templo Hosei-ji - Tóquio / Seita Takanoyama Shingon

Templo Semi-especial Motoyama Mitsumatsuyama Hosei-ji da seita Takanoyama Shingon
162-0051 2-1-14 Nishi Waseda, Shinjuku-ku, Tóquio

TEL: