Ounyama Ryuanji - Prefeitura de Kyoto / Escola Rinsai Sect Myoshinji

Clique em "Stone", "History", "Draft", "Road".

616-8001
XNUMX Ryoanji Goryo no Shimomachi, Ukyo-ku, Kyoto, Kyoto

TEL: 075-463-2216