Templo Daimitsu Yamamotoji - Prefeitura de Kyoto / Seita Nichiren

TEL: