Sr. Kazuhisa do templo - Escola de Toyoyama da seita Tóquio / Shingon

A página da seita Shingon Toyoyama escola Bunshuin em Itabashi-ku, Tóquio.

TEL: