Komaru Sonzan Shuzenji - Prefeitura de Yamaguchi / Escola de Daigo da Seita Shingon

Shingon Budismo Seita Daigo especial Motoyama Kurusonzan Shuzenji

750-0405

TEL: