Shinshu Zenkoji - Prefeitura de Nagano / Seita Jodo

É o homepage de Zenko-ji em Nagano.

TEL: