Templo de Kongoji da seita Shingon - Prefeitura de Osaka / Escola de Daigo da seita Shingon

572-0004
25-20 Narita-cho, Neyagawa-shi, Osaka

TEL: 072-831-1175