Jyojuin - Prefeitura de Kumamoto / Seita Nichiren

É um templo da seita Nichiren no Templo Honmyoji, na cidade de Kumamoto.

8600072
Prefeitura de Kumamoto Kumamoto City Hanazono 4-1-81

TEL: 096-355-1735