Seikouin (Yadobo Kannonyama Seikouin) - Seita Hokkaido / Jodo

Shukubo

Templo Shukubo Kannonji em Noboribetsu Onsen

059-0551
Cidade de Noboribetsu Noboribetsu Onsencho

TEL: