Templo Nisshoyama Tokoji - Prefeitura de Shiga / Seita Tendai Mamori

Página inicial do Templo da seita Tendai Mamori na cidade de Kozugawa, cidade de Moriyama, província de Shiga.
História, seita Tendai Mamori, tesouro do templo, publicado. O blog "Ceramics and Buddha's Room" foi publicado.

524-0215
1189 Kozugawa-cho, Moriyama-shi, Shiga

TEL: 077-585-2222