Reikoin - Prefeitura de Osaka / Escola Shingon Sect Daigo

Shingon seita Daigo educa templo em Kamishijojo-cho, Higashi-Osaka-shi, Osaka. O fim do príncipe Kosugi (Masuki Kusunoki)

TEL: