Bishamonten / Yomukaiyama Kichijoji em Araihama Oshima - Prefeitura de Ehime / Escola Zentsuji da seita Shingon

Shingon-seita Zentsuji educa o templo na cidade de Niihama, prefeitura de Ehime. Introdução de templos, introdução de Oshima, Niihama, salas para sacerdotes

TEL: