Templo Manpukuji - Prefeitura de Okayama / Seita Takanoyama Shingon

XNUMX visitas a Manpukuji, Manpukuji, prefeitura de Okayama, cidade de Tsuyama, três lugares do Japão Kokuzo, Kurosawayama Manpukuji

708-0812
XNUMX Higashi Tanabe, cidade de Tsuyama

TEL: 0868-27-0316