Takanoyama Hozenin - Prefeitura de Wakayama / Seita Takanoyama Shingon

Shukubo

Koyasan Shukubo. Há uma história da WAV.