Templo Nyoiyama Nishidaiji - Prefeitura de Hyogo / Seita Toji Shingon

Templo do budismo Toji Shingon em Nagata-ku, Kobe

TEL: