Omotoyama Shushinin - Prefeitura de Kyoto / Escola Shingon Sect Zentsuji

Templo da seita Shingon em Kyoto

35 Ono Goryocho, Yamashina-ku, Kyoto 

TEL: