Kyoto Sagano / Casa do Tesouro - Prefeitura de Kyoto / Seita Rinsai

Masayuki Kusunoki, Yoshinori Ashikaga Bodhisattva.História, fotos do jardim das quatro estações, etc.

TEL: