Yoshiryuyama Seikanin Hounji - Prefeitura de Nara / Seita Jodo

Templo da seita Jodo em Yoshino, Nara

TEL: