Kanazawa / Daijoji - Prefeitura de Ishikawa / Seita Soto

TEL: