Templo Kamakura Haseji Kamakura Daikannon - Prefeitura de Kanagawa / Seita Jodo

Página inicial do Jodo-shu Kamakura Kaikouzan Jishoin_Hase-dera (Kamakura Daikannon)

TEL: