Escola Jodo Shinsou Honganji Joshoji - Prefeitura de Nara / Escola Jodo Shinsou Honganji

636-0338
584 Chamachi, Tahara Honmachi, Isojo-gun, Prefeitura de Nara

TEL: 0744-32-2477