Página inicial de Naruto-Haseji - Prefeitura de Tokushima / Seita Takanoyama Shingon

Cidade de Naruto, Prefeitura de Tokushima.Notícias de Yunobu Kumagai, vice-chefe do Templo Haseji da seita Takanoyama Shingon.A história da comunicação do Templo Ichoya "Hyakka Beni" no recinto.

TEL: